ετήσια καμπάνια μέλων

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕΛΩΝ

Η καμπάνια αυτή είναι ετήσια και γίνεται για τη συλλογή χρηματικού ποσού το οποίο διατίθεται για την εδραίωση των δωρεάν υπηρεσίων της Ασπίδας στα γραφεία του Μόντρεαλ και Λαβάλ και για την συντήρηση της Στέγης.

Επιλέξτε μια εικόνα για να δήτε και να τυπώσετε το έντυπο  προσφοράς σας.

Συμπληρώστε το και στείλτε το σήμερα στην Ασπίδα με ΦΑΞ ή ταχυδρομικά.

 

To Add link