Ομάδες υποστήριξης για παιδιά

 

Στη ζωγραφιά αυτή το παιδί και η μητέρα είναι χώρια από τον πατέρα. Ο ήλιος λάμπει και είναι ευτυχισμένοι, αλλά ένα άγριο σύννεφο σκιάζει τον πατέρα.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ προσφέρει εμπιστευτικά γκρούπ υποστήριξης σε παιδιά και έφηβους, μάρτυρες βίας στο σπίτι. Οι ομάδες αυτές προσφέρουν ένα περιβάλλον σιγουριάς για παιδιά και έφηβους όπου έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με άλλα παιδιά με τις ίδιες εμπειρίες. Τέτοιες συναντήσεις βοηθούν την έξοδο από την απομόνωση που αισθάνονται, αλλά και να προσδιορίσουμε και να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης του θυμού και να εφοδιάσουμε τα παιδιά και τους έφηβους με ενα πλάνο ασφαλείας για την προστασία τους.

Οι μητέρες και αυτές θα συμμετέχουν σε μια παράλληλη συνάντηση και θα συζητήσουν τα θέματα του παιδιού τους με την κοινωνική λειτουργό για να βελτιώσουν τον τροπο αντιμετώπισης των αναγκών του παιδιού τους. Οι λειτουργοί θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των μητέρων για να αναπτύξουν τεχνικές που θα ειναι και θετικές και υποστηρικτικές στη συναναστροφή με τα παιδιά τους. 

Οι ομάδες αυτές συνάντωνται εβδομαδαίως για 8 συνεχείς εβδομάδες.

Στα αγγλικά. Διατίθεται μεταφορικό μέσο για τα παιδιά. 
 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
Τα γκρούπ υποστήριξης είναι ανοικτά για παιδιά 6-12 ετών και για έφηβους 13-17 ετών (ανάλογα με τη ζήτηση) που έχουν επηρεασθεί απο τη βία. Όλα τα παιδιά πρέπει να συστηθούν από δικτύο κοινωνικών υπηρεσίων όπου η ανάγκη έχει διαπιστωθεί, ή να είναι ήδη πελάτες μας.  
 

  • Τα παιδιά και οι μητέρες θα εξετασθούν από τους κοινωνικούς λειτουγούς. 
  • Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν γραπτή άδεια από τον γονέα ή από τον κηδεμόνα για να πάρουν μέρος.
  • Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν σοβαρό πρόβλημα συμπεριφοράς ή προβλήματα βίας λόγω χρήσης ναρκωτικών. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε υπηρεσία μας τηλεφωνήστε στο


Τα προγράμματα αυτά είναι έφικτα λόγω της γενναιόδωρης υποστήριξης του  l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et du Centre de services à la jeunesse et aux familles de Batshaw