Περιγραφή της καμπάνιας

Για πάνω από 18 χρόνια, η Ασπίδα της εργάσθηκε για την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της οικογενειακής βίας. Η Ασπίδα ετοίμασε και παρουσίασε μια νέα μορφή καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού για την σεξουαλική βία με τίτλο ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ;

Το όλο πρόγραμμα υποστηρίχθηκε οικονομικά από τον οργανισμό Status of Women Canada και από άλλους κοινοτικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες και υγείας, απο τα ΜΜΕ και τις υπηρεσίες της αστυνομίας Μόντρεαλ και Λαβάλ. Δημιουργήθηκαν πολύγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα για να μεταδώσουν πληροφορίες για την νομική πλευρά του προβλήματος και για τις κοινοτικές υπηρεσίες και για να ευαισθητοποιήσουν τα θύματα και τις κοινότητες για το θέμα της σεξουαλικής βίας μεταξύ των στενών σχέσεων των ζευγαρίων. Η καμπάνια περιλαμβάνει: 

 • Τηλεοπτική και ραδιοφωνική ενημέρωση σε 15 γλώσσες
 • Βιβλιάριο σε 15 γλώσσες και σε Braille
 • Άρθρο τύπου σε 14 γλώσσες για τις εφημερίδες των μειονοτήτων 
 •  Πληροφοριακά σεμινάρια στη γλώσσα των μειονοτήτων
 • Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
 •  Πολύγλωσση τηλεφωνική γραμμή σε 12 γλώσσες για το Μόντρεαλ και σε 13 γλώσσες για το Λαβάλ
 • Πολύγλωσσες κάρτες με τηλεφωνικούς αριθμούς διάφορων υπηρεσίων
Μέσω αυτών των τρόπων, η καμπάνια ευαισθητοποιεί τις κοινότητες για τη σημαντικότητα της κατάκρισης της βίας και για την υποστήριξη των θυμάτων σεξουαλικής βίας. Ως επίσης δίνει πρόσβαση για πληροφορίες στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν γλωσσικά προβλήματα και πολιτιστικούς φραγμούς.
 
Στόχος μας είναι οι πληροφορίες αυτές να προτέψουν τις γυναίκες να μοιρασθούν τα μυστικά τους και να ζητήσουν βοήθεια.
 
 
 
Partners :
 • Association des femmes arméniennes du Canada
 • Centre d’aide aux familles latino-américaines
 • Communauté vietnamienne au Canada
 • Concertation Femmes
 • Maison d’Haïti
 • Service à la famille chinoise du grand Montréal
 • CJNT Montreal
 • Radio Centre-Ville
 • CFMB radio Montréal
 
Collaborators :
 • Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal – Centre de santé et de services   sociaux de la Montagne
 • CALACS Mouvement contre le viol et l’inceste de Montréal (MCVI)
 • Section des agressions sexuelles de la Ville de Montréal (SPVM)
 • Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle de Laval