Community outreach through the ethnic media

Աթենքի Վահանը առաջատար է հանդիսանում վկայության բարձրացման մեջ հանրությունում ամուսնական եվ ընտանեկան բռնության մեջ: Հաշվի առնելով մշակութային  եվ լեզվային տարբերությունները, Վահանը հավաստիացնում է, որ համայնքները ունեն հավասար թույլատվություն՝ տեղեկատվության եվ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ Քվեբեքում ընտանեկան բռնության զոհ դարձածների համար: 

Հազարավոր անհատների հետ կապ է հաստատվում էթնիկ մեդիայի միջոցով եվ ստանում են էական տեղեկատվություն ընտանեկան/ամուսնական բռնությունների, օրենքների, ոստիկանական աշխատանքների ընդհացքների եվ աղբյուրներ վկաների համար: Աթենքի Վանաը հրաշալի աշխատանք է կատարում՝ բուն տեղեկատվությունե սփռելու համար՝ 1) մեր PSAs (Հանրային Ծառայության Հաղորդումներ) հաղորդման եվ  ընտանեկան բռնության վերաբերյալ ֆիլմերով, 2) հեռուստա և ռադիո հարցազրուցներով, 3) համապատասխան հոդվածների հարցի հրապարակումներով: