Ֆրանսերեն Լեզվի Դասընթացներ

Աթենքի Վահանը՝ Քվեբեքի Էմմիգրացիոն Նախարարության և Մշակույթների Միության (ԷՆՄՄ-ի) հետ համատեղ առաջարկում է ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ էմմիգրանտներին մեր Մոնթրեալի գրասենյակում: Ուսանողները ներկայանում են շաբաթական երկու անգամ 12 շաբաթ տևողությամբ:

 

Այս դասընթացները անվճար են

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք՝

Մոնթրեալի գրասենյակ 514-274-8117

bouclierdathena@bellnet.ca