Աթենքի Վահանը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը առաջարկում է մասնագիտական օգնության, միջամտության և կանխարգելման ծառայություններ ընտանեկան բռնության զոհ դարձած անձանց համար։ Ծառայությունները մշակութորեն և լեզվաբանորեն հարմարեցված են բավարարելու կանանց և նրանց երեխաների կարիքները շեշտադրելով ազգամշակութային միջավայրի պահանջները։

 Մենք առաջարկում ենք երեք ներգրավված ծառայություններ՝

  • Մեր գրասենյակները գտնվող՝ Լավալում  և Մոնթրեալում առաջարկում են բազմալեզվանի ծառայություններ  մասնագիտացած սոցիալ աշխատողներով և պատրաստված մշակութային միջնորդներով։
  • Մեր Ապաստարանը՝ Աթենքի Տունը, ապահովում է շտապ ապաստարանավորում կանանց և իրենց երեխաներին 24/7 ապահով և անվտանգ միջավայրում։
  • Մոնթրեալում և Լավալում մեր հասարակության ծրագիրը տրամադրում է տեղեկատվություն  տղամարդկանց և կանանց իրենց մայրենի լեզվով։

 Աթենքը՝ գրանցված բարեգործական հաստատություն է: