αξιολόγηση και αποτελέσματα μιας καμπάνιας ενημέρωσης

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ :
 
Αξιολόγηση και αποτελέσματα μιας καμπάνιας ενημέρωσης
πού διεξηχθεί από την
ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
McPherson_Balanos_Margot__Hera_compressed.jpg
 
Η ΗΡΑ- με την άδεια ανατύπωσης από τη ζωγράφο Margot McPherson Balanos.  
 
Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα της έρευνας της Ασπίδας της Αθηνάς για το πρόβλημα της οικογενειακής βίας μεταξύ τών εθνοτοπικών κοινοτήτων του Μόντρεαλ, σε αυνεργασία με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου του Κεμπέκ-Μόντρεαλ- Les Services aux collectivités de l'UQÀM. Το ραπόρτο αυτό αξιολόγησης ετοιμάσθηκε από τήν καθηγήτρια  Ginette Berteau με την συνεργασία της Maud Pontel, υπεύθυνη του προγράμματος.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατά τις υπάρχουσες μελέτες, οι γυναίκες μετανάστριες είναι ευπρόσβλητες και τρωτές στη συζυγική βία. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών αιτιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η μετανάστευση σε μία νέα χώρα και η προσαρμογή και ένταξη, η απώλεια της οικογενειακής υποστήριξης, η κοινωνική αποξένωση, η έλλειψη γνώσης της γλώσσας του νέου τόπου, η ελλάτωση της κοινωνικο-οικονομικής θέσης και τάξης και σε μερικές περιπτώσεις και η διαφορετική αντίληψη της συζυγικής βίας από την χώρα προέλευσης των μεταναστριών. Ως επίσης και η έλληψη γνώσης του νόμου, των υπηρεσίων και της ενημέρωσης των δικαιωμάτων τους, όλα αυτά συντελούν στον περιορισμό και φραγμό για τις γυναίκες μετανάστριες, στο να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην αστυνομία και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και στις στέγες για γυναίκες θύματα της συζυγικής βίας.


Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΒΙΑ

Το 1992, η ΑΣΠΙΔΑ άρχισε μια καμπάνια ενημέρωσης του κοινού πάνω στη συζυγική βία διά μέσου των εθνικών μέσων ενημέρωσης, με στόχο την Ελληνική κοινότητα. Με αφετηρία αυτή την πολύ επιτυχημένη καμπάνια, η ΑΣΠΙΔΑ διεύρυνε το πρόγραμμα σε μεγαλύτερο αριθμό εθνικοπολιτιστικών μειονοτήτων.

Το 2002, η ΑΣΠΙΔΑ δημιούργησε την δεύτερη φάση της καμπάνιας ενημέρωσης. Για να απευθύνει θέματα έλληψης ενημέρωσης νομικών διαδικασίων συζυγικής βίας, η ΑΣΠΙΔΑ δημιούργησε μια σειρά βιντεοκασέτες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αστυνομίας του Μόντρεαλ, της γραμμής S.O.S. Violence conjugale και αρκετούς κοινοτικούς συνεργάτες. Οι βιντεοκασσέτες αναφέρονται στις νομικές αστυνομικές διαδικασίες για τη συζυγική βία και για τις υπάρχουσες υπηρεσίες.  


Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΥΤΗ
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να επαληθεύσουμε, μέσα από τις οργανωμένες ενημερώσεις του κοινού, τη σημασία αντίληψης της συζυγικής βίας, τις υπάρχουσες αστυνομικές και νομικές διαδικασίες, και την ενημέρωση γύρω από τις υπάρχουσες πηγές υπηρεσίων υποστήριξης των μεταναστών και προσώπων από τις εθνοτοπικές κοινότητες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτής της έρευνας. 

Τα σεμινάρια ενημέρωσης του κοινού διοργανώθηκαν σε συνεργασία με συγκεκριμένους κοινοτικούς οργανισμούς, σε όσους αποσκοπούσε η έρευνα. Οι βιντεοκασέτες προβλήθηκαν στην κάθε μια κοινότητα στη μητρική της γλώσσα και ακολούθησε μια μικρή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μολόντι τα αποτελέσματα της μελέτης δεν μπορούν να γενικευθούν, όμως αποδεικνύουν ότι οι μετανάστες και τα άτομα στις εθνοτοπικές κοινότητες που ζούν στο Μόντρεαλ, έχουν καλή αντίληψη των διαφόρων τύπων της συζυγικής βίας, των κοινωνικών και νομικών διαδικασίων και των υπαρχόντων πηγών υποστήριξης ατόμων που αντιμετωπίζουν συζυγική βία. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι ενημερωτικές καμπάνιες όπως αυτές που η ΑΣΠΙΔΑ διοργάνωσε, είχαν καλή απήχηση και παραδοχή μέσα στις συγκεκριμένες κοινότητες.  

Ακόμα, ο βαθμός ικανοποίησης που εκδηλώθηκε από τους συμμετεχόντες, δείχνει να είναι απ΄ευθείας συνδεδεμένος με ότι τα ενημερωτικά σεμινάρια έγιναν στην μητρική γλώσσα. Μεταχειριζόμενοι τη μητρική γλώσσα των κοινοτήτων στα μηνύματα για τη συζυγική βία, είναι μια στρατηγική που προτιμάται και έχει θετική απήχηση πρός τους μετανάστες ή τα μέλη των εθνοτοπικών κοινοτήτων, ειδικά για όσους μιλούν πολύ λίγο την γαλλική και αγγλική γλώσσα. 

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η συνεργασία με τους κοινοτικούς οργανισμούς και τα ειδικευμένα εθνοτοπικά μέσα ενημέρωσης για τη δημιουργία και μετάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης του κοινού, είναι ένας σημαντικός τρόπος πρόσβασης αυτών των κοινοτήτων. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες που δείχνουν καθαρά την θετική επίδραση της καμπάνιας ενημέρωσης του κοινού, όταν πραγματοποιούνται με τη σύμπραξη των συγκεκριμένων κοινοτήτων και όταν οι πληροφορίες δίνονται στη γλώσσα των συμμετεχόντων.

Με αποτέλεσμα-την ελλάττωση των γλωσσικών και πολιτιστικών εμπόδιων που συνδέονται με την πρόσβαση των υπαρχόντων υπηρεσιών.

Για ένα αντίγραφο ολόκληρης της μελέτης αυτής, παρακαλούμε συμπληρώστε το κατώθι έντυπο.

514-274-8117.