ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητες

ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΤΥΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΔΗΜΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2007-2008

Δημογραφία Πελατών 

Ιστορικο

Αυτή η τελευταία περίοδο στατιστικής αντιπροσωπεύει τον τέταρτο χρόνο υπηρεσίων που περιλαμβάνει τη στέγη μας και τις εξωτερικές υπηρεσίες για τους πελάτες της στέγης. Επίσυς περιλαμβένει πρηροφορίες και στατιστικές για το προγραμμα ευαισθοτοποίησης της κοινότητας και του κοινού. Στο πρώτο μέρος αυτής της αναφοράς θα μιλήσουμε μόνο για τους πελάτες και τις κοινότητες που εξυπηρετήσαμε μέσα από το εξωτερικό και ειδικευμένο δίκτυο υπηρεσιών. Η αναφορά της στέγης είναι ανεξάρτιτη. 

 
Ετήσια αναφορά της Στέγης-Το Σπίτι της Αθηνάς
 
Το σπίτι της Αθηνάς είναι ένα πολυεθνικό κέντρο για γθναίκες και τα παιδιά τους θύματα συζυγικής βίας. Το σπίτι βρίσκετε στη νήσο του Μόντρεαλ. Αποτελεί μέρος του γλωσσολογικού και πολιτιστικού προγράμματος και και περιλαμβάνει ειδικευμένες πολύγλωσσες συμβουλές, οικονομική βοήθεια, συνοδίες και παρακολούθηση μετά την αναχώριση του πελάτη από τη στέγη. Οι υπηρεσίες αυτές δίνονται στα εξωτερικά γραφεία του Μόντρεαλ και Λαβάλ. Κατά μέσο όρο, 10 γλώσσες ομιλούνται από τους υπαλλήλους στη στλεγη και άλλες γλώσσες είναι προσιτές από τα γραφεία.