εγχειρίδιο οικογενειακού κώδικα του Κεμπέκ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Αυτό το εγχειρίδιο είναι μια απλοποιημένη έκδοση του Οικογενειακού Κώδικα του Κεμπέκ και ο σκοπός του είναι να διδάξουμε τις γυναίκες για τα δικαιωματά τους και για τους υφιστάμενους νόμους. Η έκδοση αυτή είναι τρίγλωσση (αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά) και σύντομα θα προσφέρεται και σε άλλες γλώσσες.

Κοστίζει 10 δολλάρια για ταχυδρομικά. 

Δώστε παραγγελία απ ευθείας στην...

ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΡΕΣΙΕΣ

C.P. 25 Succ Mont-Royal, Ville Mont-Royal, Qc H3P 3B8.

Tηλ : 514-274-8117

Φαξ: 514-274-7591

e-mail: bouclierdathena@bellnet.ca