Support Groups

 

گروه‌های حمایتی برای زنان قربانی خشونتهای زناشوی

گروه‌های حمایتی برای زنان قربانی خشونتهای جنسی‌

گروه‌های متشکل از والدین

گروه‌های حمایتی برای کودکان و نوجوانان

گروهای حمایتی  برای زنان قربانی خشونتهای زناشویی

حمایت نزدیک و محرمانه به صورت  گروهی برای زنان قربانی با ایجاد محیطی ارام برای گفتگوو گوش دادن .هدف گروه کمک به شرکت کنندگان برای چرخه خشونت میباشد .این حمایت گروهی به افراد نشان میدهد که تنها نیستند و همچنین میتوانند اختیارات خود را مشخص کنند .از دیگر اهداف گروه قدرت دادن و جهت دادن به زنان می باشد .جلسات این گروه برای  زنان تمام اقوام و انگلیسی زبانان هفته ای یک بار به مدت هشت هفته برگزار میشود.

در حال حاضر این جلسات به زبان انگلیسی و یونانی میباشد .گروه حمایتی به زبانهای دیگر بستگی به در خواست و تعداد افراد شرکت کننده دارد.

افراد شرکت کننده باید مورد تایید یکی از مددکاران اجتماعی قرار بگیرند.

گروهای حمایتی  برای زنانی که نوعی از خشونتهای  جنسی را تجربه کرده اند

این گروه برای زنانی که در طول زندگی زناشویی خود قربانی خشونتهای جنسی بوده اند به دو زبان انگلیسی و یونانی  طراحی شده است .

افراد شرکت کننده باید مورد تایید یکی از مددکاران اجتماعی قرار بگیرند.

 

گروهای متشکل از والدین:

این گروه آموزش دهنده استراتژی و روشهایی برای بزرگ کردن کودکان  قربانی و یا شاهد خشونتهای زناشویی میباشد .مواردی مثل مسئولیت والدین در مقابل کودکان نظم و تربیت یک کودک به همان اندازه اهمیت دارد که امنیت و بازی کودک.

برنامه های این گروه به زبان انگلیسی و یونانی میباشد.

گروه حمایتی برای کودکان و نوجوانان :

از آنجایی که در معرض خشونت  بودن اثرات گسترده احساسی و رفتاری را روی کودکان دارد و می تواند مشکلات رفتاری و عملکردی را روی آنها بگذارد که از جمله این مشکلات میتوان به ارتباط آنها با کودکان دیگر و  نحوه عملکرد آنها در مدرسه اشاره کرد ، مرکز آتنا به صورت محرمانه ارائه دهنده گروه حمایتی برای کودکان و نوجوانانی میباشد که شاهد خشونتهای  زناشویی بوده اند.این گروه محیطی گرم و امن را در اختیار کودکان قرار میدهد جایی که آنها شانس دیدن نوجوانانی  با تجربه ای مشابه و مثل خود را داشته باشند .همچنین مددکاران به مادران در یادگیری تکنیکهای مناسب و داشتن توانایی لازم برای مواجه شدن و حل وفصل کردن مشکلات کودکان کمک خواهند کرد.این گروه یک بار در هفته به مدت هشت هفته  به زبان انگلیسی برگزار میشود. حمل و نقل برای کودکان در دسترس خواهد بود .

شرایط شرکت در گروه

این گروه حمایتی بسته به درخواست های موجود برای کودکان 6 تا 12 سال و نوجوانان 13 تا 17 سال متاثر از خشونت در دسترس خواهد بود .کودکان گروه باید از کودکان مراجعه کنندگان به این مرکز باشند و یا کودکانی که یکی از مشاوران و یا مربیان شبکه اجتماعی فرستاده اند.

کودکان و مادران باید مورد تایئد یکی ازمددکاران باشند.

اجازه کتبی از والدین و یا شخص مسئول کودک الزامی است.

نداشتن مشکل جدی رفتاری و اعتیاد نداشتن به هیچ گونه از مداد اعتیاد زا .  

تمام سرویسهای ما بدون پرداخت هزینه میباشد .

برای اطاعات بیشتر در مورد سرویسهای ما یا گرفتن قرار ملاقات میتوانید با دو شماره زیر تماس بگیرید.

دفتر مونترال : 2748117 (514)    دفتر لول:  6086584(450)

این برنامه ها با همکاری و حمایت آژانس سلامتی و سرویس اجتماعی لول و آژانس سلامتی و سرویس اجتماعی مونترال و مرکزحمایت از کودکان و نوجوانان Batshaw انجام میشود.

 

 

Support Groups for Women Victims of Conjugal Violence

Help & assistance

Our closed, confidential support groups for women victims of abuse provide a safe environment to discuss and listen. The goal of the groups is to help participants break the cycle of violence, show them that they are not alone and identify their options. The aim is to empower and give women direction where to go and what to do. The support groups, which meet weekly for eight weeks, are designed for women from ethnic and English-speaking communities.

Presently available in English and Greek.

Support groups in other languages depend on the demand and the number of clients.  

All candidates must be pre-screened by our social workers.

 

Support Groups for Women Who Have Experienced Sexual Abuse Within the Marriage

These groups are available for women victims of marital sexual abuse.  Available in English and Greek. All candidates must be pre-screened by our social workers.

 

Parenting Groups

These groups provide strategies to mothers raising children who are either victims of violence or witnesses to conjugal/family violence. Issues such as parental responsibilities, discipline in the family as well as the importance of play and child safety practices will be addressed.

Available in English and Greek.

All candidates must be pre-screened by our child educator.


 

Support Groups for Children and Teens

Exposure to violence has devastating emotional and behavioural effects on children, which can include difficulty functioning in school and maintaining relationships. If the cycle is not broken, it will likely be repeated.


The Shield of Athena offers confidential support groups for children and teens who have witnessed domestic violence. The support groups provide a safe environment for children and teens where they have the opportunity to meet others with similar experiences. This helps to end the isolation many young people feel and to lessen feelings of guilt and self-blame. Our aim is also to identify and develop ways of dealing with anger and as well to equip the children and teens with a safety plan for their protection.

Mothers will participate in a parallel activity and discuss their child's issues with another social worker in order to develop ways to better meet their needs. Workers will help empower mothers to develop techniques that will be both assertive and supportive in dealing with their children. Groups meet weekly for eight weeks.

Available in English.
Transportation is available for all children.
 

Eligibility
The support groups are open to children  6 to 12 years of age and teens between 13 and 17 (depending on the demand) who have been affected by violence.
 

All children must be referred from the social services network where a need has been verified or already be an existing client.

  • Children and mothers must be pre-screened by our social workers.
  • Children must have written permission by parent/legal guardian to participate.
  • Children must not present serious behavioural or substance abuse problems.
 
All services are offered free of charge.

For more information on any of our services or to book an appointment
call : 514-274-8117 (Montreal) or 450-688-6584 (Laval)
or email us at: bouclierdathena@bellnet.ca

These programs are made possible through the generous support of l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal and Batshaw Youth and Family Centres.