Կազմակերպության պատմությունը

  • Վահանի հիմնդրումը
  • Վահանի Ծառայությունները
  • Բռնությունը Զոհում Է Մեզ Բոլորիս Հասարակական Ծառայության Հայտարարություն (ՀԾՀ)
  • Ընտանեկան բռնությունը էթնոմշակութային միություններում
  • Տեղեկատվություն ոստիկանական և դատական ընթացքների վերաբերյալ
  • Աթենքի տունը՝ Ապահով Միջավայր Մնալու Համար
  • Բազմալեզվանի Սեքսուալ Հարձակում ԲԼՀ
  • Բազմալեզվանի Գիծ ուղղված՝ Սեքսուալ Բռնաբարմանը և Օգնությանը

 

Աթենքի հիմնդրումը

 

Աթենքի Վահանը հիմնվել է 1991թ հույն համայնքին և հատկապես կանանց ընտանեկան և ամուսնական բռնության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար: 1992-1994 թվն Վահանը սկսեց բռնության գաղափարի ընդունումը, որի նպատակն է տեղեկատվություն տրամադրել համայնքներին և զոհերին՝ իրենց մայրենի լեզուներով: Հաջողությունը պոտենցիալ է առաջացնում այլ համայնքմերի մոտ:

 

Վահանի Ծառայությունները

 

Վահանը սկսեց տրամադրել անվճար ծառայություններ՝ մասնագիտական, միջամտման մասնագիտացված ծառայություններ, օգնության ծառայություններ, խորհրդատվական, պաշտպանման և ուղղեկցման ծառայություններ ամուսնական բռնության զոհ դարձած կանանց և իրենց երեխանների համար, հատկապես ազգային և անգլախոս միություններին: Ներկայումս այն տրամադրում է այս ծառայությունները 16 լեզուններով, երկու գրասենյակներում՝ Մոնթրեալի և Լավալի, ինչպես նաև իրենց ապաստարանում:

 

Բռնությունը Զոհում Է Մեզ Բոլորիս Հասարակական Ծառայության Հայտարարություն (ՀԾՀ)

 

1997թ Ֆեդեռալ կառավարության հետ համատեղ իր Ազգային Ստրատեգիայի ներքո՝ հակառակ Ընտանեկան Բռնություններին, Վահանաը սկսում է իր ազգային ծրագրի իրականացումը հանրությունում: Վահանը վերաթողարկում է հեռուստա և ռադիո հաղորդումներ (ՀՌՀ), հրատարակում է հոդվածներ ազգային լրատվամիջոցներում: 2002թ-ին. հանրության ուշադրությանը արժանացած Բռնությունը զոհում է բոլորիս հաղորդագրությունը՝ վերաթողարկվում է Աթենքի Վահանի և Rogers-ի հետ համատեղ Կանադայի բազմալեզու, ընդարձակ հեռուստաալիքով, որը արժանացավ առաջին մրցանակին իր բնագավառում: Այս հաղորդագրությունը պատրաստվել և սփռվել է 14 լեզուներով (արաբերեն, իսպաներեն իտալերեն, հունարեն, իսպաներեն, պորտուգալերեն, պարսկերեն, մանդարին, կոնտոնեզ, վիետնամերեն, ուրդու, թամիլ, անգլերեն և ֆրանսերեն) և տարածվել է Կանադական ավելին քան 30 ազգային հաղորդավարների կողմից և հատուկ ալիքներով:

 

Ընտանեկան բռնությունը էթնոմշակութային միություններում

 

1997-2002թթ. ընթացքում Վահանը պատրաստեց իր առաջին աուդիո-վիզուալ թողարկումը 15 լեզուներով ընտանեկան բռնության տարբեր ասպեկտներով, որոնք համապատասխանում են տարբեր ազգային միությունների հատուկենտ պահանջներին: Այդ ժամանակվանից ի վեր, Վահանը շարունակում է առաջարկել իր ազգային տեղեկատվական նիստը ընտանեկան բռնությունների վերաբերյալ սոցիալ ներդրման բազում հանրություններին իրենց մայրենի լեզուներով, ինչպես նաև սոցիալական օգնություն այլ հանրություններին, որոնք զարգանում են: Այս ամենի նպատակն է օգնել հանրություններին որոշելու իրենց պահանջները և հաղթահարելու մշակութային արգելակումները, գործածելով մի դրական միջամտում ադապտացված մշակութորեն և լեզվաբանորեն:

 

Տեղեկատվություն ոստիկանական և դատական ընթացքների վերաբերյալ

 

2003թ Վահանը թողարկեց իր 2-րդ աուդիո-վիզուալ սկավառակները 14 լեզուներով, Մոնթրեալ Քաղաքի Ոստիկանական Ծառայության (ՄՔՈԾ) հետ համատեղ, որը ընդգծում է ոստիկանական գործունեությունը և առկա ռեսուրսները ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց համար: Վահանը պաշտոնական համաձայնագիր է կնքել ՄՔՈԾ – ի հետ խթանելու այս տեղեկատվական գործիքները ՄՔՈԾ- ի կոմից ազգային միությունների հետ:

 

Աթենքի տունը՝ Ապահով Միջավայր Մնալու Համար

 

2004թ Աթենքի Վահանը բաց է անում՝ Աթենքի Տունը արտակարգ ապաստարանը, որտեղ ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանայք և իրենց երեխաները կարող են մնալ մեկ օրից մինչև երկու ամիս: Ապաստարանի տունը առաջարկում է՝ անվճար բազմալեզվանի միջամտման, մշակութորեն ադապտեցված անհրաժեշտ ծառայություններ ապահով և զորացնող միջավայրում:

 

Բազմալեզվանի Սեքսուալ Հարձակում ԲԼՀ

 

2007թ նոյեմբերին Աթենքի Վահանը և CJNT Մոնթրեալ-ի հետ համատեղ թողարկեց երկրորդ PSA սեռային բռնաբարության վերաբերյալ 15 լեզուներով: 2007թ ի վեր Վահանը սկսեց նոր ծառայություններ առաջարկել, ինչպիսիք են՝

2 Բազմալեզվանի Գիծ ուղղված՝ Սեքսուալ Բռնաբարմանը և Օգնությանը տրամադրելով տեղեկատվություն առկա ռեսուրսների վերաբերյալ՝ Մոնթրեալում և Լավալում 12 լեզուներով սեռային բռնության զոհ դարձած կանանց և երեխաններին: Զանգահարողները կարող են զանգահարել և հաղորդագրություն թողնել և որևէ մեկը ով իրենց լեզվով է խոսում հետ կզանգահարի:

 

514-270-2900

450-688-2117

 

Վահանը շարունակում է գերազանցել իր ստրատեգիաները հանրության ընտանեկան բռնության տարբեր էթնիկ միությունների հետ: