تاریخچه این مرکز

 تاریخچه

 مرکز آتنا در سال 1991 توسط انجمن یونانیان مقیم در کانادا و در مجموع توسط زنان با اطلاع از مسائل خانواده و خشونتهای زناشویی بنیان گذاشته شده است. بین سالهای 1992تا 1994 آتنا با نمایش و معرفی یک فیلم کوتاه به زبانهای مختلف قومی  برای اولین بار حرکتی را برای آگاهی عموم مبنی بر خشونت آغاز کرد که این روشی بسیار موفق برای دیگر انجمنهای قوی بوده است  .

سرویسهای آتنا

آتنا سرویسهای خود را به افراد انجمنهای قومی دیگر بخصوص  کسانی که از جوامع انگلیسی زبان میباشند به صورت رایگان ، حرفه ای و تخصصی در زمینه مشاوره، حما یت، ارجاع، پیشگیری و همراهی به زنان و کودکان قربانی خشونتهای خانوادگی اراائه میدهد. این سرویسها به 16 زبان مختلف در دو دفتر لول و منترال همچنین در خانه آتنا داده میشوند.

 

خشونت به همه ما آسیب میزند (آگهی از سرویس عمومی ) (PSA)

در سال 1997 ، با همکاری دولت مرکزی دریک استراتژی عمومی بر خلاف خشونت خانوادگی، آتنا حرکتی را همراه با همکاری رادیو و تلویزینهای قومی در اطراف مونترال مبنی بر حساس کردن اقوام دیگر به زبان ملی خودشان در مورد خشونت آغاز کرد.آتنا  تولید کننده شوهای رادیوی و تلویزیونی و همچنین نویسنده مقاله هایی در روزنامه و مجلات دیگر قومها بوده  است .او در سال 2000، اجرا کننده آگهی (َ PSA) " خشونت به همه صدمه میزند " همراه با Rogers CFMT یکی از بزرگترین  کانالهای چند زبانه تلویزیون کانادا بوده است .این آگهی (PSA) به 14 زبان مختلف ( عربی، ایتالیایی،  یونانی، اسپانیایی، پرتقالی، لهستانی، فارسی،  ماندرن، ویتنامی، اردو، تمیل، انگلیسی و فرانسه ) در 30 تلویزیون قومی و همچنین کانالهای مخصوصی در اطراف کانادا پخش شده است .

خشونتهای خانوادگی در انجمنهای قومی :

بین سالهای 1997 و 2002 با توجه به جنبه های متفاوت خشونتهای خانوادگی در جوابی به درخواستهای مشخص انجمنهای قومی، تولیدات دیداری و شنیداری آتنا از اولین سری های این مرکز به 15 زبان مختلف بوده است . همچنین این مرکز به صورت دائمی با ارائه جلسات آگاهی عمومی برای انجمنهای قومی دیگر به زبان خودشان و با توجه به گرایشهای اجتماعی آنها به حساس و آگاه کردن آنها پرداخته ومی پردازد. ما به انجمنهای قومی در تحلیل احتیاجاتشان وشکستن دیوارهای فرهنگی و زبانی  در رابطه با خشونت  به روشی مسالمت آمیز کمک میکنیم.

پروسه پلیس و عملکرد ما :

در سال 2003، آتنا سری دوم ابزار دیداری و شنیداری خود را با همکاری سرویس پلیس مونترال  مبنی بر پروسه پلیس و منابع موجودبرای زنان قربانی خشونتهای زناشویی به 14 زبان مختلف طرح ریزی وآماده کرده است. این مرکز توافق نامه ای را مبنی بر استفاده و ترویج از این ابزار برای انجمنهای قومی امضاء کرده است.

برای دیدن ودئوپروسه پلیس و منابع در اینجا کلیک کنید.  

 

خانه آتنا مکانی امن برای اقامت :

از سال 2004، مرکز آتنا خانه ای را برای  موارد اورژانس بازگشایی کرده است .این مرکز مکانی است که زنان قربانی خشونت زناشویی را به همراه کودکانشان به مدت یک روز تا دو ماه اقامت میدهد .این خانه سرویسهای خود را از جمله مشاوره سازگار با فرهنگهای متفاوت به زبان خودشان همراه با تمام الزاماتی که برای راحتی در یک محیط لازم میباشد را به صورت رایگان در اختیار زنان و کودکان قرار میدهد.

آگاه سازی  و سرویسهای عمومی (PSA) در مورد خشونتهای جنسی به زبانهای مختلف:

در سال 2007، خانه آتنا و کانال تلویزیونی (CJNT) مونترال ارائه دهنده دومین (PSA) در مورد خشونتهای جنسی به 15 زبان مختلف بوده . همچنین از سال 2007، آتنا ارائه دهنده سرویس جدیدی در مورد خشونتهای جنسی روی 2 خط تلفن به زبانهای مختلف بوده است. روی این دو خط منابع و اطلاعات لازم برای مراجعه در دسترس میباشد. افراد می توانند پیغام خود را روی پیغام تلفنی بگذارند و در کوتاهترین زمان ممکن شخصی که به زبان آنها صحبت می کند با آنها تماس خواهد گرفت.

514-270-2900

450-688-2117

برای مشاهده فیلم ویدئوی در اینجا کلیک کنید .   

آگاه سازی انجمنهای قومی متفاوت در مورد خشونتهای زناشویی و مشکلات خانواده از استراتژیهای ادامه دار آتنا میباشد.

 

History

The shield of Athena was founded in 1991 to provide the greek community and particularly women,with information on family and public awareness campaign aimed at the community and victims,in their language of origin.this successful approach demonstrated its potential for other communities.
The Shield's Services
The Shield began to offer free, professional, specialized services of intervention, support, referral, prevention and accompaniment to women and children victims of family violence, particularly those coming from the ethnic and Anglophone communities. It now provides these services in 16 languages in two offices in Montreal and Laval as well as through its shelter.

Violence Hurts Us All Public Service Announcement (PSA)
In 1997, in partnership with the federal government through its National Strategy against Family Violence and the Montreal-area ethnic media, the Shield initiated its Ethnic Media Community Outreach Program. The Shield co-produced television and radio shows, contributed articles in the ethnic media on the issue and, in 2002, co-produced an award winning public service announcement (PSA), “Violence hurts us all,” with Rogers CFMT, Canada’s largest multilingual television station. The PSA was broadcast in 14 languages (Arabic, Italian, Greek, Spanish, Portuguese, Polish, Farsi, Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Urdu, Tamil, English and French) and distributed to 30 ethnic broadcasters and specialty channels across Canada.

violence hurts us us all Shield of athena

Family Violence in Ethnic Communities
Between 1997 and 2002, the Shield produced its first series of audio-visual tools in 15 languages on various aspects of family violence that responded to specific requests from ethnic communities. The Shield of Athena continues to offer culturally sensitive public awareness sessions on family violence to many communities in their language of origin as well as to social insertion and other community groups always using the audio-visual tools it has developed. We help communities analyze their needs and break through cultural & linguistic barriers so as to address violence in a non-threatening way.
Information on Police Procedures
In 2003, the Shield launched a second series of audio-visual tools in collaboration with the Montreal Police Service (SPVM) that outlines police procedure and existing resources available to women victims of conjugal violence, which is offered in 14 languages. The Shield signed a formal agreement with the SPVM to promote the use of these information tools by the SPVM in its dealings with ethnic communities. Click here to see the demo of the video "Police Procedure & Resources".

Athena's House: A Safe Place to Stay
In 2004, the Shield of Athena opened an emergency shelter: Athena’s House, where women and their children victims of conjugal and family violence can stay from one day to two months. The shelter provides free, culturally adapted intervention services in many languages as well as all necessities in a comforting and empowering environment.

Multilingual Sexual Assault PSA
In November 2007, the Shield of Athena and CJNT Montreal launched a second PSA, on sexual assault, in 15 languages. Since 2007, the Shield has begun offering new services such as a 2 Multilingual Sexual Assault Referral and Help Lines offering information about the existing resources in Montreal and Laval. Callers can also call and leave a message and someone who speaks their language will call them back. 

514-270-2900
450-688-2117
 

The Shield is continuing its outreach strategy so as to increase public awareness on the problem of family and conjugal violence within different ethnic communities.