Մեր Տեսլականը, Առաքելությունը, Արժեքները

 Մեր Տեսլականը

Առաջատար դեր խաղալ կանանց և իրենց երեխաներին օգնություն ցուցաբերելով, ինչպես նաև միությունները կանխարգելեն՝ հոգեբանական, էմոցիոնալ, բառային, տնտեսական և ֆիզիկական բռնությունները:

 

Մեր Առաքելությունը

Վահանը բարեգործական կազմակերպություն է, առաջարկող՝ կրթություն, մասնագիտական օգնություն, միջամտման և կանխարգելման ծառայություններ, որոնք մշակութորեն և լեզվաբանորեն հարմարեցված են բավարարելու կանանց, նրանց երեխաներին և ազգա-մշակութային հասարակություններին:

 

Մեր Արժեքները

  •  Ջերմ հյուրընկալ միջավայր
  • Լիազորել կանանց ապահովելով հարգանք և օգնություն, իրենց անհրաժեշտ ժամանակ
  • Խթանել միջկարգապահական և բազմաոլորտանի մոտեցում
  • Ապահովվել յուրաքանչյուր հաճախորդի անվտանգությունն ու գաղտնիությունը
  • Ապահովվել հավասարազոր հասանելիություն ծառայություններին և սոցիալ արդարադատությանը
  • Գործել ներգրավված և մասնագիտորեն մեր մասնակցություններին
  • Ազգային զգացմունքային մոտեցում, որը ընդգծում է բռնության անընդունելիությունը և անքննարկելիությունը՝ ազգային, կրթական, կրոնական և սոցիալ տնտեսական հիմունքները
  •