ατομικές υπηρεσίες

  • Στέγη: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • Συμβουλεύσεις
  • Νομική κλινική
  • Επισκέψεις στο σπίτι
  • Οικονομική βοήθεια
  • Υποστήριξη, υπεράσπιση και συνοδεία
  • Παρακολούθηση κατάστασης των πρώην κατοίκων της Στέγης
  • Παιδικός σταθμός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στα γραφεία του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και της Στέγης, προσφέρονται από τον οργανισμό- ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ατομικές και εχέμυθες συμβουλές, παρεμβάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις, συμβουλεύσεις και παραπομπές για γυναίκες και παιδιά εκτεθειμένοι στη συζυγική ή οικογενειακή βία. Μόνον με ραντεβού.

Χάρις στους κοινωνικούς λειτουργούς της ΑΣΠΙΔΑΣ και στους διερμηνείς διαφορετικών εθνοτήτων, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε συμβουλές, πολιτιστικά προσαρμοσμένες, στις ακόλουθες γλώσσες: αράβικη−αρμενική−αγγλική−γαλλική−ελληνική−ισπανική−ιταλική−κρεολική−ρουμανική−τούρκικη(προγραμματισμένη)−φάρσι−ούρντου. Αν οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα απευθυνόμαστε σε εγκεκριμένους διερμηνείς της La Banque d’interprètes de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Κόστος: Δωρεάν

ΝΟΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Η Νομική κλινική της ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ προσφέρει δωρεάν εμπιστευτικές εχέμυθες νομικές πληροφορίες στις γυναίκες. Με την επίβλεψη δικηγόρου φοιτητή της Νομικής του πανεπιστημίου McGill δίνονται εξηγήσεις στις γυναίκες για τα δικαιωματά τους και για το οικογενειακό και ποινικό δικαίο. Οι φοιτητές της νομικής δεν μπορούν να προσφέρουν νομικές συμβουλές. Μπορούν να δώσουν μόνο πληροφορίες νομικής φύσης.

Κόστος: Δωρεάν

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ έχει υπηρεσία επισκέψεων στο σπίτι γυναικών που χρειάζονται συμβουλές, αλλά αδυνατούν να έλθουν στα γραφεία του Μόντρεαλ και του Λαβάλ, για λόγους όπως π.χ. εγκυμοσύνης, ασθενείας, τραυματισμού, έλλειψης μέριμνας παιδιών, ανικανότητα χρήσης της αστικής συγκοινωνίας κ.λ.π.

Κόστος: Δωρεάν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ προσφέρει οικονομική βοήθεια με τρόφιμα, ρουχισμό, πάνες νήπιων και παιχνίδια για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, 2 φορές το χρόνο, κατά τις χειμέρινες και ανοιξιάτικες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Αυτή η υπηρεσία είναι για τους μακροχρόνιους πελάτες μόνο και όχι για τούς βραχυπρόθεσμους.

Κόστος: Δωρεάν

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ

Στήν ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, επαγγελματίες είναι διαθέσιμοι και για λογαριασμό του πελάτη, τον υποστηρίζουν και βοηθούν στα κυβερνητικά γραφεία, σε θέματα εισοδηματικής ασφάλειας και μετανάστευσης, διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου, προγράμματα απασχόλησης κ.α. Επιπρόσθετως, μπορούν να συνοδεύσουν πελάτες στα ραντεβού και στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια νομικής διαδικασίας, να προσφέρουν ηθική υποστήριξη, διερμηνεία και μετάφραση.

Κόστος: Δωρεάν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ προσφέρει υπηρεσίες παρακολούθησης των εξελίξεων και καταστάσεων όσων έχουν αποχώρησει απο τη στέγη.

Κόστος: Δωρεάν

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (για έκτακτες περιστάσεις)

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ προσφέρει τώρα στους πελάτες της παιδικό σταθμό που βρίσκεται στα γραφεία του Λαβάλ, για τους νύν και πρώην κάτοικους της στέγης καθώς επίσης και για πελάτες που χρησιμοποιούν τις εξωτερικές υπηρεσίες του οργανισμού. Η νέα αυτή υπηρεσία, τους επιτρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους για σύντομο χρονικό διάστημα, σε ένα επιτηρούμενο και ασφαλές περιβάλλον, για να παρευρεθούν στο δικαστήριο, για τις συναντησεις με τις κοινωνικες υπηρεσιες, της προνοιας και άλλα ραντεβού, είτε απλά για λίγη ξεκούραση.

Για περισσότερες πληροφορίες για οποιαδήποτε υπηρεσία μας ή για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στο 514−274−8117 (Μόντρεαλ) 450−688−6584(Λαβάλ), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

bouclierdathena@bellnet.ca