سرویسهای فردی

 

 سرویسهای فردی   

  •  سرپناه آتنا
  •  مشاوره
  •  کلینک برای موارد قانونی
  •  دیدار در خانه
  •  کمکهای اقتصادی
  •  وکالت و همراهی
  •  پیگیری تمام موارد برای  افراد مقیم در خانه آتنا 
  •  بردن کودک به مهد کودک

اگر مراجعه کنندگان احتیاج به سرویس ما به زبانهای دیگر داشته باشند ما میتوانیم از مترجمان آژانس سلامتی و مددکار اجتماعی بانک ترجمه مونترال استفاده کنیم .

هزینه : مجانی

 

کلینک قانونی : (از ماه سپتامبر الی می)

کلینک قانونی آتنا ارائه دهنده جلسات اطلاع رسانی برای موارد قانرنی بدون هزینه و محرمانه به زنان میباشد. نظارت این جلسات به عهده یک وکیل میباشد و دانشجویی از دانشگاه حقوق دانشگاهMcGill  با زنان در مورد حقوقشان ، قوانین خانواده وقوانین جناعی صحبت میکند. دانشجویان حقوق اجازه ندارند عقیده و نظر خود را در این جلسات اعمال کنند آنها فقط میتوانند اطلاعات را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار زنان قرار دهند.

ملاقات در خانه

این مرکز افراد خود را  برای مشاوره به خانه زنانی که نمیتوانند به دلایلی مثل بارداری، بیماری، نداشتن کمک برای نگهداری کودکان و ناتوانی در استفاده از وسائل نقلیه به دو مرکز مونترال و لول بیایند میفرستد.     

هزینه: مجانی

کمک اقتصا دی

مرکز آتنا کمکهای اقتصا دی خود را به صورت کمکهای غذایی، لباس، اسباب بازی وپوشک بچه به زنان و کودکان عرضه میکند.این سرویس برای ارباب رجوعانی که در دراز مدت با ما هستند می باشد و نه برای کسانی که به صورت کوتاه مدت در مرکز ما بوده اند. 

هزینه: مجانی

وکالت و همراهی

خانه آتنا متخصصانی را برای دفاع و قبول وکالت از طرف موکل در اختیار دارد این افراد میتوانند درانجام کارهای دولتی و مواردی مثل درآمد، مهاجرت، دسترسی به خانه های دولتی، ضمانت، برنامه های دولتی و غیره به موکل خود کمک کنند.همچنین این مرکز ارباب رجوعان خود را در دادگاه با حمایت احساسی وشرح و ترجمه کل پروسه قانونی همراهی میکند.

 هزینه: مجانی

پیگیری برای افراد مقیم خانه آتنا

این مرکز ارباب رجوعان خود را در طول اقامت در خانه آتنا و بعد از ان حمایت میکند.

مهد کودک برای افرادی که از سرویسهای ما استفاده میکنند

مرکز آتنا سرویس مهد کودک خود را به صورت محدود در دفتر لول به ارباب رجوعان و افراد مقیم خانه آتنا ارائه می دهد. این سرویس جدید به آنها اجازه میدهد که برای مدت کوتاهی کودک خود را در محیطی امن همراه با نظارت مربی برای رفتن به دادگاه و انجام کارهای اجتماعی و غیره ترک کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سرویسهای موجود و گرفتن قرار ملاقات با ما  با  شمارهای زیر تماس بگیرید.

514-274-8117(Montreal office)

450-688-6584(Laval office)

E-mail address: bouclierdathena@bellnet.ca